KVIETIMAI

Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti PAGAL PRIEMONĘ Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa NR. 2021/10/26

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 10 25 20:33
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 10 29
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2021 11 26 00:00
 • PRIEMONĖ

  Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa
PAREIŠKĖJAS Savivaldybių administracijos ir Regioniniai atliekų tvarkymo centrai
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 925 000 EUR

VISO SUMA

925 000 €

ES SUMA

- €

VALSTYBĖS SUMA

925 000 €

VYKDYTOJO SUMA

- €

Kvietimo pavadinimas

Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

Kvietimui skirta suma, Eur:

925 000

Kvietimo data

2021-10-26

Galimi Pareiškėjai

Savivaldybių administracijos;

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Subsidija ar dotacija teikiama namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms finansuoti.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma

50 000 EUR savivaldybei (įskaitant PVM). Jeigu paraišką teikia regioninis atliekų tvarkymo centras, didžiausia galima gauti lėšų suma apskaičiuojama 50 000 EUR padauginus iš atstovaujamų savivaldybių skaičiaus.

Finansavimo intensyvumas

100 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant fiksuotų įkainių:
 • pagal faktiškai patirtas išlaidas, bet ne daugiau nei 90,00 Eur/t su PVM asbestinio šiferio atliekų surinkimui bei vežimui iki jų šalinimo regioniniame sąvartyne;
 • ne daugiau negu asbestinio šiferio atliekų prėmimo kaina regioniniame atliekų sąvartyne.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą APVIS. Prie APVIS galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt.

PARAIŠKOS PILDYMO APVIS INSTRUKCIJA. 

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinė atranka.

Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki 2021 m. lapkričio 26 d. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijų ir dotacijų suma viršija Priemonių plane Priemonei numatytą skirti lėšų sumą, sudaromas rezervinis sąrašas.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis):

Nenustatyti.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

Nenustatyti.

Teisės aktai:

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas[1];

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planas[2]

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymui“ projektų finansavimo tvarkos aprašas[3]

Kontaktai:

Vidas Petrikėnas

Tel.: 8 664 36937

El.p.: vidas.petrikenas@apva.lt

 

Vidas Stašauskas

Tel.: 8 678 01778

El.p.: vidas.stasauskas@apva.lt

 

Kita informacija:

(Pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)

Paraiškos priimamos iki 2021-11-26.

Kita aktuali informacija:

(Pvz. informacija, kur pareiškėjai gali susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kita svarbi informacija)

Rengiant paraiškas atkreipti dėmesį į:

 • Finansavimas skirtas namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms finansuoti;
 • Gali būti įtraukiamos nuo 2021-09-18 d. patirtos išlaidos;
 • Gali būti pateikiama ne daugiau kaip 1 paraiška savivaldybei;
 • nefinansuojama į didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pristatytų asbestinio šiferio atliekų sutvarkymas;
 • Lėšų galės būti naudojamos iki 2023 m. lapkričio 15 d.;
 • Projekto vykdytojai turi užtikrinti, kad organizuojant asbestinio šiferio atliekų surinkimą, vežimą bei šalinimą būtų laikomasi Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

[1] Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2004-03-04, D1-94. Prieiga per internetą:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.294D8AEC7311/GBzSiQNuhE

[2] Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2021-09-17, D1-541. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32ed05c017b011ec9f09e7df20500045

[3] Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymui“ projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu 2021-10-25, T1-229. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac95f000358611ec992fe4cdfceb5666 

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI