KVIETIMAI

Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 03 13:21
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 03
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 03 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Ukmergės rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 461 615 EUR

VISO SUMA

461 615 €

ES SUMA

392 373 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

69 242 €

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI