KVIETIMAI

Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui PAGAL PRIEMONĘ Saugomų teritorijų tvarkymas ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui NR. 05.4.1-APVA–V-016

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2017 01 18 12:00
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 02 01
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 06 30 00:00
 • PRIEMONĖ

  Saugomų teritorijų tvarkymas ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Saugomų teritorijų tvarkymas ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui
PAREIŠKĖJAS Vilniaus miesto savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 615 924 EUR

VISO SUMA

615 924 €

ES SUMA

269 131 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

346 793 €

Projekto tikslas – Atkurti Sapiegų rezidencijos parko vertybes išryškinant jų istorinę ir kultūrinę reikšmę Vilniaus ir LDK istorijos kontekste, parko socialinį, ekonominį ir kultūrinį potencialą pritaikyti visuomenės reikmėms.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI