KVIETIMAI

Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-019

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2018 08 16 14:23
 • REDAGAVIMO DATA

  2018 08 16
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2019 01 30 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Visagino savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 470.588,24 EUR

VISO SUMA

470.588,24 €

ES SUMA

400.000,00 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

70.588,24 €

Projekto tikslas - pagerinti Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI