Didžiausia pažanga – tvarkant Gedimino kalną

2018 m. pabaigoje turi būti pasiektos stebėsenos rodiklių, įtrauktų į 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos veiklos peržiūros planą tarpinės reikšmės. Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) vykdo šio plano 5 prioriteto ERPF dalies rodiklių pasiekimo įgyvendinimą.

Pagal 5 prioritetą įgyvendinami Aplinkos ministerijos patvirtinti projektai pagal dvi priemones: 1) 05.4.1-APVA-V-016 Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui bei 2) 05.4.1-APVA-V-017 Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas.

Pagal priemonę 05.4.1-APVA-V-016 beveik visi darbai atlikti projekte „Gedimino kalno tvarkyba Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate“, kur iš ES lėšų buvo skirta daugiau kaip 3 mln. eurų. Visiems suprantama, kad Gedimino kalno sutvarkymas turėjo didelį prioritetą. Pagal šią priemonę taip pat didesnė dalis darbų atlikta projekte „Kurtuvėnų dvaro sodybos parko tvarkymas“.

Pagal priemonę 05.4.1-APVA-V-017 beveik baigti įgyvendinti projektai „Visuomenės informavimas apie aplinką“ (skirta 2,45 mln. eurų) ir „Visuomenės informavimas ir švietimas apie aplinką ir darnų vystymą“ (skirta 1,85 mln. eurų). Į antrą pusę jau persirito projektai „Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas“ (skirta 1,434 mln. eurų), „Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija“ (2,026 mln. eurų) ir „Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimas ir atnaujinimas“ (skirta 1,542 mln. eurų). Deja, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų labiausiai stringa projekto „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ įgyvendinimas.

Atsižvelgdami į priemonėms numatytą finansavimą, veiklos peržiūros rodiklis aplinkosauginiams projektams, finansuojamiems iš ERPF, sudaro 14,99 mln. eurų, o rezervas – 4,06 mln. eurų. Iki 2018-10-31 į aplinkosauginius objektus ir veiklas investuota 4,52 mln. eurų, o iki 2018-11-30, prognozuojama, bus pasiekta 11,8 mln. eurų. Nepasiekus veiklos peržiūros rodiklių būtų prarastas veiklos lėšų rezervas, skirtas prioriteto projektų finansavimui. Tačiau tikimasi, kad iki numatyto termino bus pasiekti nustatyti rodikliai.