Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

Prašymas teikiamas, kai elektromobilis užregistruotas Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Elektromobilių fiziniams asmenims skatinimas“ skirta 5 mln. eurų.

Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 metus naudoto elektromobilio ir mažiausiai 4 metus naujo elektromobilio.

Pareiškėjo atsakomybė yra įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacinė išmoka (pvz. papildomas punktas pirkimo-pardavimo sutartyje).

Naujo elektromobilio kilometražas nevertinamas. Naujas elektromobilis - nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Elektromobilio pirmos registracijos Lietuvoje pareiškėjo vardu reikalavimo nėra.

Įsigytas lektromobilis turi atitikti tokius kriterijus:

• Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.

• Pareiškėjas įsigijęs elektromobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu - tampa elektromobilio valdytoju.

• Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data.

• Naujas elektromobilis - nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

• Naudotas elektromobilis – kurio pirmosios registracijos data (B) 2016 m. balandžio 2 d. arba vėlesnė, arba modelio metai 2016 m. arba vėlesni (B.2), o pirmosios registracijos Lietuvoje data (B.1) ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti elektromobilį, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę. Pildant prašymą abu veiksmai turi būti atlikti, t.y. ir įsigytas elektromobilis ir, jei norima gauti papilomą 1000 eurų kompensaciją už sunaikintą automobilį, tai jis jau turi būti sunaikintas.

Ne, tiek senojo automobilio, kuris sunaikinamas, tiek įsigyjamo elektromobilio valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Ne, tik sunaikinus seną automobilį kompensaciją gauti galimybės nėra. Galima gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, sunaikinus seną automobilį ir įsigijus reikalavimus atitinkantį elektromobilį.

Pateikti prašymą galima įgalioti kitą asmenį, kuris gali prisijungti naudojantis el. bankininkyte. Tokiu atveju, pildant prašymą kartu pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį pateikti prašymą.