Mažiau taršių automobilių įsigijimo skatinimas

Prašymas teikiamas, kai automobilis ar elektrinė L klasės transporto priemonė užregistruotas Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ skirta 4 mln. Eurų.

Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui mažiau taršaus automobilio ar elektrinės L klasės transporto priemonės, už kurį skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 metus.

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Šiuo metu automobilio techninė apžiūra gali būti ir galiojanti, ir negaliojanti, svarbu ar galiojo nors vienai iš nurodytų datų (2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d.)

Jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nurodytos CO2 emisijos vertės nustatytos pagal NEDC ir WLTP metodikas, vertinama mažesnė reikšmė, kuri turi neviršyti 130 g/km.

Mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta CO2 emisija, kitaip negalėsite pateikti prašymo kompensacijai gauti.

Kompensaciją galima gauti įsigijus naują Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruojamą elektrinę L klasės transporto priemonę.

Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti mažiau taršų automobilį ar elektrinę L klasės transporto priemonę, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę.

Pareiškėjo vardu senas automobilis turi būti registruotas ne mažiau, kaip 12 mėn. nuo 2021 vasario 2 d., vertinama automobilio registracijos liudijime esanti informacija (C.1=C.2).

Tiek senojo automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio ar elektrinės L klasės transporto priemonės valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Tik sunaikinus seną automobilį kompensaciją gauti galimybės nėra. 1000 eurų kompensaciją galima gauti sunaikinus seną automobilį ir įsigijus mažiau taršų automobilį ar elektrinę L klasės transporto priemonę.

Teikiant prašymą reikia nurodyti išregistruoto automobilio VIN numerį ir įsigytos transporto priemonės VIN numerį. Dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejį, kai paraišką teikia įgaliotas atstovas.

Pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį pateikti prašymą.