NAUJIENOS

DUK: visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių gyventojams skatinimas

2020-05-25

Atkreipkite dėmesį, kokius dokumentus reikia pateikti pildant paraišką, kai įsigyti paprasti/elektriniai dviračiai ar elektriniai paspirtukai (11 punktas). Taip pat į dažniausiai daromas klaidas pildant paraišką (13 punktas).

1. Esminiai žingsniai kompensacijai gauti1. Utilizuojate taršų automobilį įmonėje, kuri turi tam licenziją, ir gaunate ENTP pažymą;
2. Išregistruojate utilizuotą automobilį su ENTP pažyma Regitroje;
3. Įsigyjate netaršias transporto priemones (dviratį, el. dviratį, el. paspirtuką, el. mopedą, el. motociklą, visuomeninio transporto bilietą);
4. Registruojate prašymą https://apvis.apva.lt/ (pasirenkant priemonę „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“) ir kartu su prašymu pridedate visus reikiamus dokumentus (1. Mokėjimo kvitą arba banko pavedimo išrašą; 2. Sąskaitą-faktūrą; 3. Gaminio specifikaciją).
5. Ne vėliau kaip per 60 dienų gaunate kompensaciją į savo sąskaitą už patirtas išlaidas.
2. Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis, jei techninė apžiūra negaliojanti?Taip. Automobiliai, kurių techninė apžiūra galiojo iki 2019 – 10 – 17 dienos (imtinai) atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.
Taip. Automobiliai, kurių techninė apžiūra baigė galioti po 2019 – 10 – 17 dienos atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.
Ne. Automobiliai, kurių techninė apžiūra baigė galioti iki 2019 – 10 – 17 dienos, neatitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.
3. Kada galima utilizuoti/sunaikinti seną automobilį?Senas automobilis utilizuotas/sunaikintas nuo 2019 – 10 – 17 dienos atitinka tvarkos aprašo reikalavimus utilizavimo/sunaikintas terminui.
4. Ar pirma reikia utilizuoti/sunaikinti seną automobilį ar įsigyti kompensuojamas priemones?Eiliškumas paraiškos teikimui įtakos neturi.
Senas automobilis utilizuotas/sunaikintas nuo 2019 – 10 – 17 dienos atitinka tvarkos aprašo reikalavimus utilizavimo/sunaikintas terminui.
Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos t.y 2020 – 03 – 13.
5. Kur galimą sunaikinti seną taršų automobilį?Pareiškėjas sunaikinęs automobilį turi gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP;
Visos licencijuotos įmonės, kurios išduoda ENTP yra tinkamos.
Įmones rasite prisijungę prie Atliekų tvarkytojų valstybės registro.
6. Ar galima įsigyti kelis skirtingus arba vienodus kompensuojamų priemonių vienetus?Taip. Galima įsigyti kelis viešojo transporto paslaugų (metinių bilietų) ir/arba mažiau taršių judumo priemonių vienetus.
( Pavyzdys: galite įsigyti du paprastus dviračius arba paprastą dviratį ir elektrinį paspirtuką, trys dviračius ir t.t)
7. Kaip skaičiuojama kompensacinė išmoka už kelis priemonių vienetus?Kompensacinių išmokų maksimalus suminis dydis vienam pareiškėjui už 11 punkte patirtas tinkamas išlaidas ne didesnis nei 1000 eurų. Maksimalios išlaidų kompensacijos sumos pagal tinkamų išlaidų kategorijas nurodytos 11.1.–11.6. papunktyje.
10. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos.
11. Tinkamos išlaidos:
11.1. ne daugiau 310 eurų už Vilniaus miesto metinį bilietą;
11.2. ne daugiau 275 eurų už Kauno miesto metinį bilietą;
11.3. ne daugiau 260 eurų pareiškėjui už Klaipėdos miesto metinį bilietą;
11.4. ne daugiau 1000 eurų už elektrinį (L1e klasės) mopedą ar (L3e klasės) elektrinį motociklą;
11.5. ne daugiau 700 eurų už elektrinį dviratį;
11.6. ne daugiau 400 eurų už paprastą dviratį ar elektrinį paspirtuką.

1 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) paprastus dviračius, kurių kiekvieno vertė 330 eur. Kompensacinės išmokos dydis - 660 eurų.
2 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) paprastus dviračius ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką, kurių kiekvieno vertė 330 eur. Kompensacinės išmokos dydis - 990 eurų.
3 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) paprastus dviračius ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką, kurių kiekvieno vertė 450 eur. Kompensacinės išmokos dydis - 1000 eurų.
4 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) elektrinį dviratį, kurio vertė 800 eurų ir 1 (vieną) Vilniaus miesto metinį bilietą, kurio vertė 310 eur. Kompensacinės išmokos dydis - 1000 eurų.

Įsigytų tinkamų išlaidų skaičius nėra ribojamas. Ribojama kompensacinė išmoka, kuri nebus didesnė nei 1000 eurų.
8. Kur pateikti paraišką gauti kompensacinei išmokai?Prašymai priimami juos teikiant tik per aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS).
9. Per kiek laiko galima gauti komensacinę išmoką?Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo / neskyrimo ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją.
Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.
10. Ar balansinis dviratis tinkama priemonė?Ne. Balansinis dviratis netinkama priemonė.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo sąvoka "12. Dviratis – ne mažiau kaip du ratus turinti transporto priemonė, varoma ja važiuojančio asmens raumenų jėga, naudojant pedalus ar rankenas. Neįgaliųjų vežimėliai prie dviračių nepriskiriami."
11. Kokius dokumentus reikia pateikti pildant paraišką kai įsigyti paprasti/elektriniai dviračiai ar elektriniai paspirtukai?Pareiškėjas turi pateikti išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus:
1. Jo vardu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą.
2. Mokėjimo kvitą arba banko pavedimo išrašą.
3. Gamintojo techninę specifikaciją.
12. Kas yra gamintojo techninė specifikacija?Pareiškėjas turi pateikti gamintojo techninę specifikaciją, patvirtinančią įsigytos priemonės atitikimą tvarkos aprašo 11.5–11.6 papunkčiuose nurodytoms tinkamoms išlaidoms.

Techninėje specifikacijoje turi matytis tai yra elektrinis paspirtukas, elektrinis dviratis ar paprastas dviratis.
Elektriniam ir paprastam dviračiui taikomi skirtingi kompensacinės išmokos dydžiai. Paprastas paspirtukas (ne elektrinis) nėra tinkamos išlaidos.
13. Dažniausiai daromos klaidos pildant paraišką.1. Nepateikta gamintojo techninė specifikacija.
2. Pateikti ne visi išlaidas pagrindžiantys ir apmokėjimą įrodantys dokumentai (Pavyzdis: pateiktas čekis, bet nepateikta sąskaita faktūra. Nurodyta, kad pirktos 3-ys priemonės, dokumentai pateikti 2-iems priemonės ir t.t).
3. Pateikti prastos kokybės dokumentai (neįmanoma įskaityti teksto, pateikta dalis dokumento).
14. Kaip teisingai išregistruoti seną taršų automobilį?Svarbu TINKAMAI išregistruoti automobilį!
Išregistruojant transporto priemonę iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro internetu, būtina pateikti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP).

Ypač ATKREIPKITE DĖMESĮ, jei išregistruojate internetu!

Išregistravus be ENPT, negalėsite pateikti prašymo kompensacinei išmokai gauti!

1. Pasirenkate „Kitos transporto priemonių registracijos paslaugos“


2. Pasirenkate „Atidaviau transporto priemonę utilizavimui ir turiu pažymėjimą“

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS