NAUJIENOS

11. Vadovaujantis Aprašo 49.13. su paraiška pareiškėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad savivaldybės pareiškėjui (projekto vykdytojui) yra pavedusios vykdyti rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimą (jei planuojama vykdyti šio Aprašo 11.6 papunktyje nurodytą veiklą).

2020-11-24

Informuojame, kad tinkamais dokumentais laikysime tuos dokumentus, kuriais atitinkamos savivaldybės tarybos pareiškėjui (projekto vykdytojui) yra aiškiai pavedusios vykdyti rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimą (pvz.: savivaldybės tarybos sprendimas, koncesijos / savivaldybės sutartis su pareiškėju (projekto vykdytoju) tuo atveju, jei savivaldybės taryba yra pavedusi sudaryti tokio tipo sutartis, patvirtintos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, administracijos direktorių pavedimai jei savivaldybių tarybos suteikė įgaliojimus priimti tokius sprendimus ir pan.).

 

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS