NAUJIENOS

2. Ar galima techninio projekto parengimo paslaugas įsigyti kartu su rangos darbais? Nuo 2019-06-11 įsigaliojusiame viešųjų pirkimų įstatymo pakeitime dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis nurodyta, kad statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimas turi būti atliekamas dalimis (atskiriant statinio darbų pirkimą nuo statinio projektavimo paslaugų pirkimo). Pareiga skaidyti statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimą į dalis gali būti netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia kodėl netikslinga skaidyti. Prašome nurodyti, koks pagrindimas bus laikomas tinkamu ir leidžiančiu šiuos pirkimus (t.y. techninio projekto parengimo paslaugas ir rangos darbus) pirkti kartu? Pažymime, kad šiuo klausimu buvo diskutuota įgyvendinant projektą “Panevėžio regiono komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra”, projekto vykdytojas - Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, tačiau vieningos APVA pozicijos nebuvo gauta. Siekiant sklandaus projekto įgyvendinimo (pagal veiklas 11.6 ir11.7) būtų gerai žinoti APVA poziciją šiuo klausimu iš anksto.

2020-09-23

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo  28 straipsnio, 3. Punktu: Statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimas turi būti atliekamas dalimis (atskiriant statinio statybos darbų pirkimą nuo statinio projektavimo paslaugų pirkimo), kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pareiga skaidyti statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimą į dalis gali būti netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, kodėl netikslinga skaidyti statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimą į atskiras dalis.

Aplinkos projektų valdymo agentūra kiekvienu konkrečiu atveju aplinkybes vertina individualiai, todėl pateikti vieningą ir vienodą poziciją dėl pirkimų vykdymo neskaidant į dalis (techninio projekto parengimo paslaugas ir rangos darbus) visiems planuojamiems įgyvendinti projektams nėra galimybės.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS