NAUJIENOS

8. Apraše nustatyta, kad tinkamos finansuoti yra tik LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 skirsnyje nurodytos privalomos viešinimo priemonės (informacija internete ir stendai). Ar tai reiškia, kad jei rengiame projekto viešinimo planą pagal APVA svetainėje pateiktas rekomendacijas, visų kitų priemonių išlaidas turėtume planuoti finansuoti 100 proc. nuosavomis lėšomis ir jų netraukti projekto biudžetą?

2016-11-10

Vadovaujantis Aprašo 42 punktu, finansuojamos tik Projektų taisyklių 37 skirsnyje nurodytos privalomos viešinimo priemonės. Visos kitos projekto viešinimo priemonių išlaidos nebus tinkamos apmokėti projekto biudžeto lėšomis, todėl jų į projekto biudžetą įtraukti negalima. Atkreipiame dėmesį, kad APVA svetainėje pateiktose rekomendacijose nėra numatyta kitų viešinimo priemonių kaip privalomų, kurios būtų netinkamos finansuoti.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS