NAUJIENOS

25. Aprašo 42.1 papunktyje nurodyta, kad požeminėms ir pusiau požeminėms aikštelėms turi būti išnagrinėta techninė alternatyva įrengti antžemines aikšteles, ar tai vertinama tik techniniu atžvilgiu ar socialiniu, ekonominiu ir techniniu?

2016-11-10

Metodines rekomendacijas ir reikalavimus dėl investicijų projekte nagrinėtinų projektų įgyvendinimo alternatyvų skaičiaus ir turinio nustato Kokybės metodika ir Aprašas. Privalomų minimaliai išnagrinėti ir palyginti alternatyvų pagal investavimo objektų tipus sąrašas perkeltas į Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priedą „Projekto investavimo objektų ir alternatyvų sąrašas“. Aprašo 42.1 papunktyje prašoma išnagrinėti projekto įgyvendinimo alternatyvą įrengti antžemines konteinerių aikšteles tuo atveju, jeigu numatoma įrengti požemines ar pusiau požemines konteinerių aikšteles. Atliekant alternatyvų vertinimą, turi būti atlikta sąnaudų ir naudos analizė ar sąnaudų efektyvumo analizė. Vadovaujantis Kokybės metodika, taikytinas projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimo metodas  priklauso nuo projekto apimties, projekto vykdytojo teisinės formos ir projekto investavimo objekto tipo. Alternatyvos, kurioms taikomi teisiniai, techniniai, ekonominiai, socialiniai apribojimai, nenagrinėjamos.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS