NAUJIENOS

36. Ar atliekų vežimo būdas, dažnis, skaičiuojamas ekspertiniu būdu, nesiremiant sutartiniais dokumentais?

2016-11-10

Rengiant investicijų projektą/projektinį pasiūlymą, gali būti vadovaujamasi:

1. Standartais/normatyvais/sutartiniais įsipareigojimais (pateikiant nuorodas/dokumentus, kuriais remiamasi);

2. Analogais (pateikiant nuorodas/dokumentus, kuriais remiamasi bei aprašant, kaip numatytos įgyvendinti priemonės siejasi su analogais);

3. Ekspertiniu vertinimu (pateikiant argumentuotus teiginius ir paaiškinant, kokiu pagrindu formuojamos išvados).

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS