NAUJIENOS

49. Ar biologinių atliekų surinkimo ar kompostavimo priemonės (Aprašo 11.1. papunktis) galimos tik individualioms valdoms? Gal galima šias priemones įrengti prie kapinių?

2016-11-10

Kompostavimo priemonių įsigijimas finansuojamas tik individualioms valdoms pagal Aprašo 11.1 papunktyje nustatytą finansuojamą veiklą. Kompostavimo priemonės negali būti skirtos žaliųjų atliekų iš kapinių kompostavimui.

Biologinių atliekų surinkimo konteineriai gali būti finansuojami pagal Aprašo 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nustatytas finansuojamas veiklas. Konteinerių aikštelės su konteineriais prie kapinių finansuojamos tuo atveju, jeigu atitinka Aprašo 30 punkte nustatytus reikalavimus.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS