NAUJIENOS

6. Ar bus reikalaujama bendradarbiavimo sutarčių pakeitimo sistemos plėtrai su gamintojais ir importuotojais?

2016-11-10

Investicijų projekte turi būti išnagrinėta, kokiomis priemonėmis numatoma užtikrinti projekto tęstinumą. Tuo atveju, jei esama Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis leidžia užtikrinti projekto tinkamą įgyvendinimą, projekto tęstinumą bei finansinį rezultatų palaikymą, sutarčių pakeitimai nėra reikalingi.

Vertinant projekto tinkamumą finansuoti pagal Aprašo 1 priedo 6.3 papunktį numatoma įvertinti, ar užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas:

• Ar paraiškoje (investicijų projekte) nurodyta  kaip bus naudojamasi projekto metu sukurtais rezultatais?

• Ar paraiškoje (investicijų projekte) nurodyta, kaip bus užtikrinamas tinkamas sukurtos infrastruktūros naudojimas ir išlaikymas (pvz.: konteinerių priežiūros, remonto ir keitimo, dezinfekavimo ir plovimo kaštų finansavimas)?

• Ar paraiškoje (investicijų projekte) aprašyti numatomo turto valdytojai/naudotojai, kokiais teisiniais santykiais ir kada (terminai) tai įforminta, numatoma įforminti?

• Ar pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užtikrinti veiklos, kaip ji numatyta vykdyti po projekto pabaigos, vykdymą?

Įsipareigojimai, nurodyti aprašant projekto (veiklų) tęstinumą, perkeliami į finansavimo ir administravimo sutartį.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS