NAUJIENOS

45. Ar finansuojamas mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimas?

2016-11-10

Taip, mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas finansuojamas pagal Aprašo 11.2 papunktyje nustatytą finansuojamą veiklą, tačiau mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pajėgumai nėra vertinami skaičiuojant produkto stebėsenos rodiklio „Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“, kodas P.S.329, reikšmes.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS