NAUJIENOS

50. Ar galima įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę kartu su didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštele (Aprašo 11.3. punktas)? Ar bus finansuojamas tokių aikštelių įrengimas?

2016-11-10

Pagal Aprašo 11.3. tinkamas finansuoti tik didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas/atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas pagal Aprašą nefinansuojamas.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS