NAUJIENOS

5. Ar galima priskaičiuoti visos gyvenvietės gyventojus prie stebėsenos rodiklių P.N.050 „Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais“, jeigu nutiesiame naują vandentiekio liniją iš miesto iki atitinkamo kaimo vietinių vandentiekio tinklų (panaikindami vietinį gręžinį kaime), ir taip pagerindami vandens tiekimo paslaugą.

2016-11-10

Negalima. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 patvirtintu nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, stebėsenos rodiklis P.N.050 „Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais“ apskaičiuojamas taip: būstų, naujai prijungtų prie įgyvendinant projekto veiklas naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo tinklų, skaičių dauginant iš naujausių Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamų duomenų apie konkrečios savivaldybės teritorijoje esančio gyventojų ir būstų skaičiaus santykio.
Atkreipiame dėmesį, kad 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimo projekte (pakeitimo projektas derinimo stadijoje) numatyta, kad gyventojus, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš nerekonstruotų vandens gerinimo įrenginių, perjungus juos nutiesiant/rekonstruojant geriamojo vandens tiekimo tinklus, ir tai yra ekonomiškai naudingiausias sprendinys, bus galima priskirti prie rodiklio P.N. 051.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS