NAUJIENOS

13. Ar galimas toks modelis, kai projekto pareiškėjas ir finansinės paramos gavėjas būtų regiono atliekų tvarkymo centras, o nuosavybės teisė į projekto lėšomis sukurtą turtą atitektų savivaldybės administracijai? Jungtinės veiklos sutartyje būtų numatyta, kad projekto įgyvendinimo metu sukurtas turtas tampa partnerio (savivaldybės) nuosavybe.

2016-11-10

Siūlomas modelis yra galimas, nes Aprašo 14 punkte nustatyta, kad pagal šį Aprašą galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos arba regionų atliekų tvarkymo centrai, galimi partneriai – savivaldybių administracijos arba regionų atliekų tvarkymo centrai. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Aprašo 15 punktu, partnerio dalyvavimą projekte būtina pagrįsti paraiškoje, o Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti nustatyta partnerių atsakomybė, jos pasidalijimas, finansiniai ir kiti įsipareigojimai, būtini įgyvendinant projektą.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS