NAUJIENOS

7. Ar investicijų dydis, tenkantis vienam gyventojui, vertinamas atskirai skaičiuojant investicijas vandentiekio tinklų plėtrai ir atskirai nuotekų tinklų plėtrai?

2016-11-10

Vadovaujantis Aprašo 31 punktu, įgyvendinant geriamojo vandens tiekimo tinklų ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos projektus, investicijų dydis (vertinama tik rangos darbų suma) negali viršyti 4 344 eurų vienam gyventojui.
Investicijų vienam gyventojui paskaičiavimo formulė:

ENVP = Invp /(BV/N) < 4.344 EUR 

Čia:
ENVP – investicijų dydis vienam gyventojui prijungti prie naujai pastatytų tinklų;
Invp – investicijų suma EUR (statybos darbų vertė);
BV/N – prijungiamų prie vandentiekio ir/arba nuotekų tinklų gyventojų skaičius (skaičiuojami visi naujai prijungiami gyventojai, nepriklausomai, ar gauna abi paslaugas (vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas), ar tik vieną iš jų (tik vandens tiekimą arba tik nuotekų tvarkymą)).
Gyventojų skaičius apskaičiuojamas būstų/vartotojų skaičių dauginant iš naujausių Departamento oficialiai skelbiamų duomenų apie konkrečios savivaldybės teritorijoje esančio gyventojų ir būstų skaičiaus santykio.
Atkreipiame dėmesį, kad apskaičiuojant investicijų dydį vienam gyventojui turi būti naudojamas planuojamas projekto stebėsenos rodikliuose nustatytas gyventojų skaičius.
Pavyzdys.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS