NAUJIENOS

61. Ar perdavus paramos lėšomis sukurto turto valdymo teisę tretiesiems asmenims, pastarieji turi galimybę turto įsigijimo PVM įtraukti į PVM atskaitą.

2016-11-10

Valstybinė mokesčių inspekcija 2016 m. liepos 18 d. raštu Nr. (18.3-31-2E)RM-18749 pateikė išaiškinimą:
„Pagal PVM įstatymo 58 str. 1 d. 1 punkto nuostatas dalies asmuo, įsiregistravęs PVM mokėtoju, savo vardu įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM sumas gali traukti į atskaitą tuo atveju, jeigu įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos jo PVM apmokestinamų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui.
Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai vykdomi Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojami (dalinai finansuojami) projektai. Vykdant tokius projektus įsigyjamos įvairios prekės ir paslaugos, už kurias apmokama ES lėšomis.

Pažymėtina, kad teisė į tokio projekto vykdymui įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM atskaitą atsiranda tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas kaip ES struktūrinių fondų paramos gavėjas yra ir minėtų prekių ar paslaugų pirkėjas, o įsigytos prekės (paslaugos) yra skirtos šio PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (PVM apmokestinamų paslaugų teikimui (prekių tiekimui), ilgalaikio turto, skirto naudoti PVM apmokestinamai veiklai sukūrimui ir pan.). Todėl savivaldybių administracijos savo vardu paramos lėšomis įsigyto turto pirkimo (importo) PVM neturi teisės traukti į PVM atskaitą, nes turtas nėra skirtas jų PVM apmokestinamai veiklai (turtas perduodamas panaudos būdu tretiesiems asmenims). Tretieji asmenys, neatlygintinai gavę turtą, irgi neturi teisės traukti į PVM atskaitą turto pirkimo (importo) PVM, neatsižvelgiant į tai, kad turtas naudojamas šių asmenų PVM apmokestinamoje ekonominėje veikloje“.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS