NAUJIENOS

7. Ar Projekto vykdytojas, vykdydamas Priemonės tikslus, gali įrengiant konteinerių aikšteles, numatyti rinkti pakuotės atliekas ir antrines žaliavas (popieriaus ir kartono, plastikų ir metalo atliekas) į vieną surinkimo priemonę? Koks tuomet būtų nustatomas tankumo koeficientas?

2016-11-10

Taip, tokių konteinerių įsigijimas būtų finansuojamas, tačiau jie pagal Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą neprisideda prie stebėsenos rodiklio P.S.329 „Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ pasiekimo. Pažymėtina, kad tokio tipo konteineriams atliekų tankumo koeficientas nėra nustatytas.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS