NAUJIENOS

3. Ar reikalinga pasirašyti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį tarp pareiškėjo ir savivaldybės, jeigu savivaldybė skiria dalį reikalingų lėšų finansavimui ir įsipareigoja apmokėti netinkamas išlaidas bei užtikrina išlaidų apmokėjimą per 5 dienas, ir visa tai yra išdėstoma tarybos sprendime?

2016-11-10

Taip reikalinga, Aprašo 18, 47.7 p. nustatyta, kad partnerio įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje, o prie paraiškos turi būti pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, kurioje nustatytos šalių prievolės ir atsakomybė.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS