NAUJIENOS

35. Ar skaičiuojasi į stebėsenos rodikių dydį mišrių komunalinių atliekų konteineriai, stovintys toje pat aikštelėje ir rekonstruoti pagal tą patį projektą?

2016-11-10

Ne. Rodiklio P.S.329 „Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS