NAUJIENOS

12. Ar turi būti suformuotas sklypas komunalinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimui, ar užteks aikštelių schemos?

2016-11-10

Aprašas nenustato reikalavimo formuoti sklypus komunalinių atliekų aikštelės įrengimui.

Konteinerinės aikštelės atitinka statinio apibrėžimą pagal LR Statybos įstatymą (Statinyspastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas) inžinerinių statinių kategorijai (Inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai.).

Laikoma, kad konteinerinės aikštelės tai laikinas statinys – statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Laikinų statinių naudojimo terminas gali būti pratęstas. Laikinas statinys ir teisės į jį nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Atsižvelgiant į tai, kad aikštelės kaip turtas nėra registruojamas rekomenduojama ES lėšomis įsigytą turtą apdrausti.

Konteinerinės aikštelės – paprastų konstrukcijų laikinas inžinerinis statinys. Leidimai išduodami savivaldybėje supaprastinta tvarka pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“.

Tais atvejais, kai žemės sklypas nesuformuotas, pvz., jei konteinerines aikšteles numatoma statyti valstybinėje žemėje, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) pritarimas planuojamai vykdyti veiklai. NŽT rengia Sprendimų leisti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai, priėmimo taisykles, kurios reglamentuos NŽT sprendimų leisti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai, priėmimo atvejus ir tvarką.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS