NAUJIENOS

34. Ar užskaitoma į priežiūros rodiklio vykdymą pakartotinai panaudotos atliekos ar daiktai?

2016-11-10

Ne. Rodiklio P.S.329 „Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS