NAUJIENOS

39. Ar užteks savininko pritarimo, ar būtinas juridinis tvirtinimas? Čia tuo atveju, jei žemės nuosavybė ne savivaldybės, ar valstybės?

2016-11-10

Vadovaujantis Aprašo 29 punktu, pareiškėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad daiktinės pareiškėjo teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioja ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi pateikti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas, o tais atvejais, kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos pritarimas planuojamai vykdyti veiklai.

Projekto vykdymui reikalingas teritorijos, kurioje bus vykdomi darbai savininko raštiškas pritarimas vykdyti darbus. Siekiant sklandaus projekto veiklų vykdymo po projekto pabaigos projekto vykdytojas turi būti užtikrintas, jog teritorijoje, kurios savininkus jis nėra sukurtas turtas (konteinerinė aikštelė) bus išlaikomas ne mažiau nei 5 metus po projekto pabaigos. Projektų vykdytojų įsipareigojimai išlaikyti turtą bus įforminti finansavimo ir administravimo sutartyse. Tuo atveju, jei pasibaigus projektui turtas bus sunaikintas, nugriautas ir pan., atitinkamai bus mažinamas finansavimas projektui, t.y. turės būti gražinama parama. Nustačius pažeidimą dėl investicijų tęstinumo reikalavimo neįvykdymo, netinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Taisyklių 7 priedo nuostatomis. Rekomenduotina projekto vykdytojui tarpusavio sutartiniais įsipareigojimais nustatyti tarpusavio atsakomybes su teritorijos savininkais.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS