NAUJIENOS

10. Ar, vertinant Stebėsenos rodiklio pasiekimą, bus skaičiuojami ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse pastatytais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais surenkami atliekų kiekiai (tonos/metais)?

2016-11-10

Vertinant stebėsenos rodiklio P.S.329 „Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ pasiekimą, bus skaičiuojami ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse pastatytų rūšiuojamojo surinkimo konteinerių pajėgumai pagal Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Informuojame, kad Aplinkos ministerija 2016 m. birželio 27 d. raštu Nr. (15-2)-D8-5012 pateikė Finansų ministerijai šio aprašo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama papildyti rodiklio skaičiavimo būdą taip, kad komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai būtų skaičiuojami įvertinant ir kitų atliekų rūšių (medinių pakuočių/medienos atliekų mišinio, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių plastikų atliekų, naudotų padangų, geležies ir plieno/metalų atliekų mišinio, statybos ir griovimo atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, didžiųjų atliekų, pavojingųjų atliekų) vidutinius tankius (pridedama).

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS