NAUJIENOS

14. Formuojant regiono mastu vieną projektą, labai svarbu kiekvienos savivaldybės įsipareigojimas užtikrinti prisiimto priežiūros rodiklio pasiekimą. Kokiu būdu tai įforminti?

2016-11-10

Tuo atveju, kai pareiškėjas yra savivaldybė, įsipareigojimai, susiję su rodiklio pasiekimu, nustatomi finansavimo ir administravimo sutartyje. Tuo atveju, jei savivaldybė dalyvauja projekte kaip partneris, įsipareigojimai užtikrinti prisiimto priežiūros rodiklio pasiekimą turi būti įforminami jungtinės veiklos sutartimi. Projekto įgyvendinimui turi pritarti savivaldybės taryba bei įgalioti projekto priežiūrą užtikrinti savivaldybės vykdomąją instituciją (savivaldybės administracijos direktorių).

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS