NAUJIENOS

26. Gal galite pakomentuoti Aprašo 42.4 papunktį ,,dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidų vertes (gali būti numatomų pirkimų apklausos rezultatai, analogų metodai ir pan.)“?

2016-11-10

Projektiniame pasiūlyme ir investicijų projekte numatytos projekto išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, t. y. turi būti pateikti numatomų vykdyti pirkimų apklausos rezultatai, analogų metodai ir pan.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS