NAUJIENOS

2. Jei regiono plėtros plane patvirtinti trys projektai, kurių įgyvendinimui numatytas 1 pareiškėjas kaip bus vertinama atitiktis Aprašo 13 punkto reikalavimams? Ar reikėtų suplanuotus projektus apjungti į vieną projektą, kuriame bus trys veiklos? Ar yra kitas būdas teikti vieną paraišką, neapjungiant šiuo metu esančių 3 projektų į vieną projektą?

2016-11-10

Taip, teikiant projektinį pasiūlymą reikėtų apjungti veiklas į vieną projektą, nes vadovaujantis Aprašo 13 punkto reikalavimais, vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS