NAUJIENOS

60. Jei savivaldybė pagal ES projektą įrengtų konteinerių aikšteles ir įsigytų tik mišrių komunalinių atliekų, maisto / virtuvės atliekų ir tekstilės atliekų konteinerius, o popieriaus, plastiko ir stiklo konteineriams paruoštų tik vietą aikštelėse, kuriuos pastatytų pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacija savo lėšomis. Ar tai neprieštarautų Aprašo 30.3 punktui „... turi būti pastatyti konteineriai popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko ir metalo atliekoms“?

2016-11-10

Toks projektas galėtų būti finansuojamas, nes maisto / virtuvės ir tekstilės atliekų konteineriai prisideda prie stebėsenos rodiklio P.S.329 „Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ pasiekimo. Tačiau tokiu atveju, teikiant paraišką agentūrai turėtų būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacija užtikrins, kad konteineriai popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko ir metalo atliekoms bus pastatyti projekto metu įrengtose konteinerių aikštelėse iki projekto veiklų pabaigos.

Pažymėtina, kad  pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacijos įsigyti konteineriai neprisidėtų prie stebėsenos rodiklio P.S.329 „Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ pasiekimo.

 

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS