NAUJIENOS

1. Jeigu planuojama veikla apima tik dalį paviršinių nuotekų infrastruktūros, kaip apskaičiuoti 25.1 papunktyje nurodytą stebėsenos rodiklį (P.S.328)?

2016-11-10

Pateikiame Aplinkos ministerijos išaiškinimą: 

1. Jei ant nuotekų išleistuvų statomi valymo įrenginiai, lietaus nuotekio plotu, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, yra laikomas visas baseino plotas, kurį aptarnauja planuojamas įdiegti valymo įrenginys;
2. Jei planuojama statyti kolektorių, lietaus nuotekio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, yra laikomas visas baseino plotas, kurį aptarnauja planuojamas įrengti kolektorius;
3. Jei rekonstruota tik dalis paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, lietaus nuotekio plotas, iš kurios surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, yra laikomas visas baseino plotas, kurį aptarnauja planuojama rekonstruoti infrastruktūra.
Atkreipiame dėmesį, kad visais aukščiau išvardintais atvejais, nepaisant to, kad planuojama vykdyti skirtingas veiklas, tas pats baseino plotas negali būti apskaitomas kelis kartus, t.y. pavyzdžiui, pastačius valymo įrenginį ir rekonstravus dalį to paties baseino vamzdynų, kuriais lietaus nuotekos atiteka į pastatytus valymo įrenginius.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS