NAUJIENOS

2. Kaip bus nustatomas projekto finansavimo intensyvumas, jei projekto veikloms nustatytas skirtingas finansavimo intensyvumas?

2016-11-10

Vadovaujantis Aprašo 39 punktu, bendras visų projekto veiklų (rangos darbų ir paslaugų sutarčių) paramos intensyvumas apskaičiuojamas išvedus projekto veiklų, nurodytų Aprašo 11 punkte, ir paslaugų intensyvumų svertinį vidurkį pagal veiklų išlaidų vertes. Projekto finansavimo intensyvumo skaičiavimo lentelės rekomenduojamas pavyzdys.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS