NAUJIENOS

33. Kaip bus skaičiuojamas stebėsenos rodiklio įvykdymas, jeigu bus perkamas vienas konteineris visoms pakuotėms neskirstant į medžiagas?

2016-11-10

Tokie konteineriai pagal Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą neprisideda prie stebėsenos rodiklio P.S.329 „Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ pasiekimo.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS