NAUJIENOS

9. Kaip rengiant investicijų projektą apskaičiuoti projekto veiklos vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų rekonstravimas socialinę-ekonominę naudą, kai paskelbtoje Socialinės ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių 2015 m. reikšmių eurais lentelėje, nėra tokio poveikio komponento, kuris atitiktų tinklų rekonstravimo veiklas (visi komponentai susiję su tinklų plėtra)? Ar gali būti finansuojamas projektas pagal priemonę, jei projektas nesukuria socialinės–ekonominės naudos, nes nenumatytos reikšmės naudai paskaičiuoti?

2016-11-10

Rengiant NVĮ ir tinklų rekonstravimo investicinius projektus, būtina vadovautis VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau -  CPVA) direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 patvirtinta „Investicinių projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinės paramos ir/ar  valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“ (toliau -  metodika).
Vadovaujantis CPVA metodika bei papildomai Agentūrai pateiktais CPVA išaiškinimais, pažymime, jeigu metodikos socialinės ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių 2015 m. reikšmių lentelėje nėra poveikio komponento, kuris atitiktų NVĮ ir tinklų rekonstravimo veiklas, tuomet tinklų rekonstrukcijos socialinei – ekonominei  naudai nustatyti gali būti naudojami tie patys  poveikio komponentai, kaip ir tinklų plėtrai. Jeigu rekonstruojami fiziškai susidėvėję vandentiekio ar nuotekų tinklai, kurie yra nebetinkami eksploatuoti, laikoma, kad tokiu būdu vartotojams (gyventojams) yra padidinamas geriamojo vandens tiekimo/nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas.
Informuojame, kad http://www.esinvesticijos.lt/ paskelbtos nuo 2016 m. sausio 1 d. taikomos „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės“, kuriomis galima vadovautis rengiant investicinius projektus.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS