NAUJIENOS

32. Kaip turėtų būti skaičiuojamos šiuose projektuose grynosios pajamos ir didžiausia Aprašo 35 punkte nurodyta projekto finansuojamoji dalis?

2016-11-10

Projekto grynosios pajamos apskaičiuojamos ir ES lėšomis finansuojama projekto dalis apskaičiuojama vadovaujantis Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika.

Investicijų projektas ir (jei taikoma) skaičiuoklė investicijų projekto sąnaudų ir naudos analizei atlikti rengiami vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS