NAUJIENOS

13. Kaip turi būti skaičiuojamas gyventojų skaičius šiuo finansavimo laikotarpiu? Kaip turi būti apskaičiuojami Aprašo 23.3 ir 23.4 nustatyti stebėsenos rodikliai P.N.053 ir P.N.054, kurie išreikšti GE (gyventojų ekvivalento) dydžiu?

2016-11-10

Vadovaujantis Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, rodikliai P.N.050, P.N.051, P.N.053, P.N.054 apskaičiuojami: būstų, naujai prijungtų prie įgyvendinant projekto veiklas naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo tinklų/ nuotekų surinkimo tinklų, ir būstų aptarnaujamų naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais vandens gerinimo įrenginiais/ nuotekų valymo įrenginiais, skaičių dauginant iš naujausių Departamento oficialiai skelbiamų duomenų apie konkrečios savivaldybės teritorijoje esančio gyventojų ir būstų skaičiaus santykio.

Nustatant gyventojų ir būstų santykį konkrečiose savivaldybėse, turi būti naudojami šie Oficialiosios statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/ skelbiami šie naujausi duomenys – butų sk. (2014 m. pabaigai), gyventojų sk. (2015 m. pradžiai) (Žr. priedą Nr. 1):

Gyventojų skaičiui nustatyti pasirenkamas šis kelias:

Gyventojai ir soc. statistika --> Gyventojai --> Rodiklių duomenų bazė: Gyventojų skaičius metų pradžioje --> Pasirinkti rodikliai: matavimo vienetai [asmenys] --> Dimensijos: laikotarpis [2015], administracinė teritorija [visos savivaldybės], gyvenamoji vietovė [miestas ir kaimas] --> Rodyti;

Būstų skaičiui nustatyti pasirenkamas šis kelias:

Gyventojai ir soc. statistika --> Gyvenamasis fondas --> Rodiklių duomenų bazė: Butų skaičius metų pabaigoje --> Pasirinkti rodikliai: matavimo vienetai [vnt.] --> Dimensijos: laikotarpis [2014], administracinė teritorija [visos savivaldybės], butas [iš viso pastatyta butų], namo tipas [visų namų tipai] --> Rodyti.

Duomenys Oficialiosios statistikos portale atnaujinami Lietuvos statistikos departamento nustatyta tvarka.

Pažymėtina, kad butų skaičius prilyginamas būstų skaičiui, taip pat laikoma, kad 1 gyventojas atitinka 1 GE (gyventojų ekvivalentas).

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS