NAUJIENOS

27. Kokia nebaigtinio fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių sąrašo (Aprašo 33 punktas) paskirtis?

2016-11-10

Šio rodiklių sąrašo paskirtis yra fizinių veiklos rodiklių įgyvendinimo stebėsena. Pareiškėjas gali pasirinkti fizinius rodiklius iš Aprašo 2 priede nustatyto sąrašo ir nusistatyti papildomus fizinius rodiklius pagal poreikį.

Fiziniai veiklos rodikliai nurodomi teikiant projektinį pasiūlymą pagal Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedo  4 punkte, taip pat teikiant paraišką 6 punkte „Projekto loginis pagrindimas“.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS