NAUJIENOS

37. Kokie dokumentai, pagrindžiantys stebėsenos rodiklių pasiekimą bus būtini teikti iki 2023 metų?

2016-11-10

Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nustatyta, kad stebėsenos rodiklis P.S.329 „Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomi priėmimo–perdavimo aktai arba statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai.

Su projekto galutine ataskaita bus prašoma pateikti konteinerių įsigijimo ir/ar pastatymo perdavimo –priėmimo aktus, kuriuose nurodyta konteinerių skaičius, tipas, tūris, pastatymo vieta. Taip pat, siekiant įsitikinti deklaruojamo rodiklio pasiekimo dydžio pagrįstumu, bus prašoma pateikti sutartis su vežėjais, kuriose pateikiami išvežimo dažnį, pagrindžiantys grafikai.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS