NAUJIENOS

29. Kokios priemonės bus finansuojamos visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais? Kas įeitų į indikatoriaus ,,visuomenės informavimo kampanija'' sudėtį?

2016-11-10

Visuomenės informavimo kampanija – viešinimo priemonių grupė, kuri turi konkretų tikslą, uždavinį, susideda iš vienos ar kelių konkrečių įgyvendinimo iniciatyvų (priemonių), turi pradžią ir pabaigą, gali būti skirta tikslinei grupei ir informacijai, visuomenės nuomonei tam tikru klausimu skleisti, aktualioms problemoms atskleisti, gyventojų įpročiams keisti ir pan.

Apraše nėra nustatyta reikalavimų visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonėms. Pagal Aprašo 42.2 papunktį, su projektiniu pasiūlymu turi būti pateiktas laisvos formos visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planas, parengtas pagal Aprašo 25.4 papunktyje nustatytus reikalavimus, t. y. plane turi būti nurodyti:

1. visuomenės informavimo tikslai;

2. tikslinės grupės;

3. visuomenės informavimo priemonės;

4. taikymo apimtis;

5. laukiami rezultatai;

6. finansavimo poreikis.

Pažymėtina, kad laukiami rezultatai turėtų būti išmatuojami, o perkant visuomenės informavimo paslaugas pirkimo dokumentuose turėtų būti numatytos atsiskaitymo už rezultatus priemonės.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS