NAUJIENOS

17. Kokios trukmės reikia nustatyti ataskaitinį laikotarpį projekte, jei turto naudingo tarnavimo trukmė skirtingose projekto įgyvendinimo alternatyvose skiriasi?

2016-11-10

CPVA ekspertų pateikta nuomonė: http://www.ppplietuva.lt/duk/page/2/:

„Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos 4.1 dalyje pateikti rekomenduojami projekto ataskaitiniai laikotarpiai kiekviename veiklos sektorių, į kuriuos atsižvelgus jei jo analizės laikotarpis būtų prilygintas metodikoje nustatytai trukmei, projekto ataskaitinio laikotarpio trukmė gali būti koreguojama, įvertinus turto, kuriam numatoma išleisti didžiąją dalį investicijų (>50 proc.), naudingo tarnavimo laikotarpį. Bet ji negali būti trumpesnis nei naudingas turto tarnavimo laikotarpis. Palyginimo tikslai taip pat svarbu užtikrinti, jog visose nagrinėjamose alternatyvose ataskaitinio laikotarpio trukmė turi būti ta pati. Todėl, jei turto naudingo tarnavimo laikotarpio trukmė tarp nagrinėjamų alternatyvų skiriasi (pvz., kuriant atliekų surinkimo infrastruktūrą vienoje alternatyvoje daugiausiai investuojama į įprastus antžeminius konteinerius, kurių nusidėvėjimo laikotarpis 10 m., o kitoje daugiausiai į rangos darbus, skirtus įrengti požeminę atliekų kaupimo infrastruktūrą, kurių nusidėvėjimo laikotarpis 15 metų), turima pasirinkti tokį analizės laikotarpį, kuris tarp alternatyvų yra ilgiausias (pateikto pavyzdžio atveju tai yra 15 metų) turi būti nustatomas projekto analizės laikotarpis. Tačiau, atskirais atvejais dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip reikšmingai trumpesnis turto, į kurį investuojama, naudingas tarnavimo laikotarpis, dėl kurio iš esmės reikėtų kartoti projektą.“

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS