NAUJIENOS

11. Kokiu būdu turi būti užtikrintos pareiškėjo lėšos? Ar šiam finansavimo laikotarpiui yra numatytas Europos investicijų banko paskolų perskolinimas?

2016-11-10

Pareiškėjas (partneriai) prisideda prie projekto įgyvendinimo Aprašo 37, 39 ir 40 punktuose nurodyta lėšų dalimi. Vertinant projekto tinkamumą finansuoti, Aprašo 1 Priedo 6.1 punktu, ar pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas, bus vertinami su paraiška pateikti įrodantys dokumentai: Jungtinės veiklos sutartis; savivaldybės tarybos sprendimas dėl nuosavų lėšų dalies, banko išrašas, garantijos ir/ar kiti dokumentai, jei numatoma dalį išlaidų finansuoti EIB paskola, turi būti pateiktas kreipimasis į LR finansų ministeriją dėl EIB paskolos.

LR finansų ministerija informuoja, kad yra sudaryta paskolos sutartis dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos paramos lėšomis finansuojamų projektų bendrojo finansavimo užtikrinimo. Finansų ministerija minėtas lėšas galės perskolinti juridiniams asmenims įgyvendinantiems investicijų projektus dalinai finansuojamus Europos Sąjungos paramos lėšomis. Daugiau informacijos apie EIB paskolos perskolinimą galite rasti Finansų ministerijos el. svetainėje, adresu:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-skolos-valdymas/eib-perskolinimas.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS