NAUJIENOS

12. Kuriai išlaidų kategorijai tinklų rekonstrukcijos atveju yra priskiriami kadastriniai matavimai ir teisinės registracijos išlaidos? Ar kadastriniai matavimai ir teisinės registracijos išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai vykdomas tinklų rekonstrukcijos projektas?

2016-11-10

Išlaidų kategorijoje 1 „Žemė“ bei 2 „Nekilnojamasis turtas“ išlaidos priskiriamos prie tų išlaidų, kurias galimai gali patirti projekto vykdytojas (ne per statybos rangos darbus) tvarkydamas dokumentus būtinus objekto statybai ir, pateikus pagrindimą dėl tokių išlaidų patyrimo/ar būtinumo (kadastriniai matavimai ir registravimo Nekilnojamojo turto registre išlaidos ar kt.), šios išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti, nepriklausomai ar statybos rūšis - nauja statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas.

Išlaidų kategorijoje 3 „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ statybos leidimų ir su tuo susijusių dokumentų išlaidos priskiriamos prie netinkamų išlaidų, kadangi pagal statybos įstatymą prievolė pasirūpinti statybos leidimu yra Statytojo prievolė, tai pat ir registracija Nekilnojamojo turto registre.

Kitos išlaidos, kurios patiriamos pagal Rangos sutartį (tarp jų kadastriniai matavimai) yra tinkamos finansuoti išlaidos, kadangi būtinos atlikti rangovui įgyvendinant rangos darbų sutartį, kaip ir numatyta statybą reguliuojančiuose teisės aktuose. Šios išlaidos turi būti priskiriamos prie 3 išlaidų kategorijos.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS