NAUJIENOS

14. Kuris gyventojų skaičiaus rodiklis turi būti naudojamas apskaičiuojant investicijų dydį: - ar projekto stebėsenos rodikliuose nustatytas gyventojų skaičiaus rodiklis; - ar sudarytos galimybės prisijungti gyventojų skaičiaus rodiklis (stebėsenos rodiklis + laisvi (jei tokių yra) sklypai).

2016-11-10

Projektu yra siekiama Aprašo 23.1–23.4 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių, kurie turi būti nurodyti paraiškoje ir apskaičiuojami projekto vykdytojo taip, kaip nurodyta Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Atsižvelgiant į tai, apskaičiuojant investicijų dydį vienam gyventojui turi būti naudojamas planuojamas projekto stebėsenos rodikliuose nustatytas gyventojų skaičius.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS