NAUJIENOS

4. Norėjau pasitikslinti ar reikalingas NŽT sutikimas vykdyti projektą jei žemė išnuomota 99 metams ne pareiškėjui, o įstaigai su kuria planuojama vykdyti projektą? Jei taip – kas turėtų kreiptis į NŽT – ar pareiškėjas ar įstaiga, kuri išsinuomavusi žemės sklypą, ar Savivaldybės administracija (ji nebus partnerė). Ar pareiškėjui užtenka tos įstaigos sutikimo, kuri valdo nuosavybes teise (nuomos sutartimi) žemės sklypą?

2020-10-11

Pažymime, kad pagal Aprašo 14 p. reikalavimus galimi pareiškėjai yra regionų atliekų tvarkymo centrai, galimi partneriai – savivaldybių administracijos.

Pareiškėjas atsako už paraiškos ir visų jos lydinčių dokumentų pateikimo visumą įgyvendinančiai institucijai. Vadovaujantis Aprašo 29 p. …

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas turėtų pateikti žemės sklypo nuomos sutartį bei sutikimą vykdyti projekto veiklas šiame žemės sklype įstaigos, kuri nuomojasi žemės sklypą. Nuomos sutartyje neturėtų būti numatytų apribojimų vykdyti projekto veiklas, priešingu atveju turėtų būti pateiktas žemės savininko pritarimas vykdyti planuojamas veiklas.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS