NAUJIENOS

18. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.3 punkte nurodyta veikla „didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (DGASA) įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai“. Ar TIK konteinerių įsigijimas į šiuo metu veikiančią DGASA bus laikomas tinkama veikla, jei jokie kiti statybos/rekonstrukcijos darbai nebus vykdomi?

2016-11-10

Ne. Pagal priemonę finansuojama veikla yra "didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas / atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;", t. y. konteinerių įsigijimas pagal šią veiklą nėra suprantamas kaip atskira veikla, tik kaip tinkamos finansuoti išlaidos, tuo atveju, jeigu vykdoma naujų DGASA statyba arba esamų  atnaujinimas (kaip suprantamas "atnaujinimas" yra pateikta 13 klausime/atsakyme: https://apva.lt/lt/komunaliniu-atlieku-tvarkymo-infrastrukturos-pletra-1.html).

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS