NAUJIENOS

1. Sakykite, aprašo pakeitime: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f36aa8a0ec2511eaa12ad7c04a383ca0 nurodyta, kad papildomas FSA 2 priedas 18 punktu. Papildymas susijęs su 11.7 veikla. Sakykite, koks turėtų būti fizinis rodiklis veiklai 11.6?

2020-09-23

11.6 veiklai fiziniai įgyvendinimo rodikliai finansavimo sąlygų Apraše nėra numatyti. Pareiškėjas turi pats nustatyti veiklos 11.6 fizinį rodiklį bei matavimo vienetą atsižvelgiant į planuojamą veiklą. Siūlome nurodyti planuojamos įrengti infrastruktūros skaičių vienetais, o fizinio rodiklio aprašomojoje dalyje nurodyti  fizinio rodiklio parametrus.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS