Dvi įmonės investuos į oro taršos mažinimą

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė dvi finansavimo sutartis su UAB „Panevėžio energija“ bei UAB „Bremena“ oro apsaugos projektams įgyvendinti. Jie bus finansuojami pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programą Aplinkos oro apsaugos kryptį projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu„.
Programos lėšomis Kėdainių rajone Akademijos miestelyje bei Tauragėje bus įrengiami katilinių išmetamų dūmų valymo filtrai, siekiant mažinti kietųjų dalelių patekimą į aplinkos orą.
APVA šį kvietimą oro apsaugos projektams įgyventi juridiniams asmenims skelbė 2020 m. birželio 2 d. Paraiškas teikti galėjo įmonės, kurios diegia aplinkosaugines priemones kietųjų dalelių išmetimams mažinti. Šiai priemonei buvo skirta 2 mln. Eur. Gautų paraiškų suma buvo mažesnė negu buvo numatyta skirti, todėl nuspręsta skelbti naują kvietimą.
Šių metų sausio 18 d. paskelbtas atnaujintas kvietimas – išplėstas galimų pareiškėjų ratas, įtraukiant ir kitas kuro rūšis (ne tik kietojo kuro) deginančių įrenginių naudotojus. Taip pat prailgintas paraiškų teikimo terminas iki 2021 m. kovo 31 d.
Kvietimą rasite ČIA.
Kviečiame įmones aktyviai dalyvauti ir domėtis galimybėmis gauti LAAIF finansavimą, kadangi artėja 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2193 pakeitimai, pagal kuriuos nuo 2025 metų mažinamos teršalų ribinės vertės išmetimams iš deginimo įrenginių.

Dalintis socialiniuose tinkluose