MOKYMŲ MEDŽIAGA

Priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, veiklos tobulinimas“: 

Investicijų efektyvumo problematika  >>>

AM pranešimas >>>

Gairės planavimui, juridiniai aspektai >>>

Prielaidų formavimas (optimalaus NVĮ pajėgumo nustatymas) >>>

Alternatyvų parinkimas >>>

Grynųjų pajamų skaičiavimas >>>

Paraiškos finansavimui rengimas ir projekto tinkamumo vertinimas >>>


Priemonė „Kraštovaizdžio apsauga“: 

Išlaidų tinkamumas ir jų pagrindimas paraiškoje (kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose ir etaloninio kraštovaizdžio formavimo pasienio teritorijose veikloms) >>>